UNIBBLE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. 1.   TARAFLAR

 

İşbu Unibble Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.unibble.com adlı internet sitesinin sahibi, Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi No: 51/2 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim UNIBBLE GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle "UNIBBLE" olarak anılacaktır) ile www.unibble.cominternet sitesine (“WEBSİTESİ”) üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında akdedilmiştir.

 

  1. 2.   YÜRÜRLÜK VE SONA ERDİRME


ÜYE'nın üyelik kaydı, işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir ve Sözleşme yürürlüğe girer. UNIBBLE ve ÜYE, bu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir. Bu durumda ÜYE’nin ödemiş olduğu hizmet bedelinin  süresinin sona ermesini takiben, UNIBBLE’ın ÜYE’ye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.

 

  1. 3.   SÖZLEŞMENİN KONUSU

ÜYE'nin WEBSİTESİ’nden yararlanma ve WEBSİTESİ’ni kullanma koşulları ile ÜYE tarafından UNIBBLE markası ürünlerinin internet, mobil telefonlar, akıllı TV sistemleri veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler Sözleşme'nin konusunu oluşturmaktadır.

 

  1. 4.   UNIBBLE’IN KULLANICI SİSTEMİ

4.1. Her ÜYE, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

 

4.2. ÜYE’nin, WEBSİTESİ üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem WEBSİTESİ sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

 

4.3. “Şifre” sadece ilgili ÜYE’nin bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde WEBSİTESİ,, talep üzerine ÜYE’nin WEBSİTESİ sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla ÜYE’nin kendi sorumluluğundadır ve şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

  1. 5.   UNIBBLE ÜYELİK PAKETLERİ

 

ÜYE, dilerse, SÖZLEŞME kapsamında 2 tür üyelik yapabilecektir:

  1.       i.  Standart Paket Üyeliği
  2.      ii.  Tek Seçimlik Paket Üyeliği:

 

Yukarıdaki üyelik paketlerine ilişkin üyelik ve kullanım koşulları, .............’daki “Üyelik Paketlerinde yer almaktadır. UNIBBLE, söz konusu üyelik paketleri ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

  1. 6.   ÜYE VE UNIBBLE'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1.  ÜYE, WEBSİTESİ’ni, yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanmayı, aksi hale oluşacak tüm hukuki, idari ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve UNIBBLE'i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını, bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.2.  WEBSİTESİ’nin tasarımı, yazılımı ve/veya ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları UNIBBLE'ın mülkiyetinde olup, ÜYE tarafından kullanılamaz. UNIBBLE, söz konusu bilgilerle ÜYE bilgilerini açıklamadan, demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Unibble Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

6.3.  ÜYE, WEBSİTESİ’nde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer üyelerinin internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, UNIBBLE'ın yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. WEBSİTESİ’nin bu tür yazılımlardan korunması amacıyla, olanaklar çerçevesinde, önlem alınmıştır; ÜYE'nin kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, WEBSİTESİ’ne erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından ÜYE sorumludur.

 

6.4.  ÜYE, WEBSİTESİ’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı başkaca amaçlar için kullanamaz.

 

6.5.  WEBSİTESİ’nde herhangi bir ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle UNIBBLE veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, yalnızca beyan eden ÜYE sorumludur.

 

6.6.  UNIBBLE, ÜYE verilerinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. ÜYE, WEBSİTESİ’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden UNIBBLE'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

6.7.  ÜYE, WEBSİTESİ’nin diğer üyelerinin bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen ÜYE'ye ait olduğunu kabul eder.

 

6.8.  ÜYE, WEBSİTESİ’ne ÜYE olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve UNIBBLE'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE, UNIBBLE’ın bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, ÜYE'nin üyeliğini askıya alabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini kabul eder. UNIBBLE, ÜYE'nin kişisel bilgilerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen mahkeme kararı veya idari emir gereğince yahut ÜYE'nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; ÜYE'nin rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve ÜYE'nin WEBSİTESİ’ndeki hareketlerini, internet sitesinin geliştirilmesi ve üyelerine daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla kullanabilir.


6.9.  ÜYE'nin WEBSİTESİ’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.

6.10. UNIBBLE tarafından WEBSİTESİ’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, WEBSİTESİ’ne erişilen tarih ve saat, WEBSİTESİ’nde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve WEBSİTESİ’ne doğrudan bağlanılmasını sağlayan WEBSİTESİ’nin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

6.11.  ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, UNIBBLE ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında (sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere) kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, WEBSİTESİ’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, UNIBBLE tarafından kullanılmasına ve/veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, UNIBBLE tarafından kullanılmasına ve/veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve/veya kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve UNIBBLE’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini UNIBBLE’ın info@unibble.comadresine iletebilir.

 

 

  1. 7.   HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 

(1)    ÜYE, ...........................’daki Üyelik Paketleri’nde yer alan üyeliklerden birini seçmeyi tercih ettiği takdirde, seçtiği  üyelik paketine ait ücret, WEB SİTESİ üzerinden UNIBBLE’ın ............ ‘daki Üyelik Paketleri’nde yahut Mesafeli Satış Sözleşmesi ’nde yer alan banka hesabına EFT/havale yapılarak ya da ödeme sistemi üzerinden kredi kartını kullanarak ödenecektir.

 

 

  1. 8.   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

 

Bu Sözleşme ile bağlantılı veya bu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.